Revízie elektrických zariadení a bleskozvodov

Naša spoločnosť v rámci svojich činnosti ponuka vykonávanie revíznych prehliadok a to v priestoroch bez nebezpečenstva aj s nebezpečenstvom výbuchu v rozsahu do 1000V.

Revízie:

 • východiskové
 • periodické
 • mimoriadne

Naše portfólio služieb je zamerané najmä na:

 • komplexné revízie elektrických zariadení ako sú:
  • revízie elektrických inštalácií
  • revízie elektrických spotrebičov, kancelárskej a výpočtovej techniky
  • revízie elektrického ručného náradia
  • revízie elektrických častí strojov
 • komplexné revízie bleskozvodov