Projektovanie a montáž elektrických zariadení

Spoločnosť SBB Tech s.r.o. poskytuje projektovanie, konštruovanie elektrických a elektronických zariadení. Medzi dôležité činnosti spojené s realizáciou patrí kvalitné spracovanie projektovej dokumentácie. Prevažne sa jedna o jednoúčelové zariadenia.

 

Bližšie informácie na základe osobného rozhovoru a obhliadke na mieste.