Elektroinštalačné prace, opravy a rekonštrukcie

Neoddeliteľnou súčasťou každej stavby je elektrická inštalácia. Elektrická inštalácia väčšinou pozostáva z vnútorných silnoprúdových a dátových rozvodov. Prevedenie elektroinštalácie má obzvlášť dôležitý vplyv na celkový náhľad na stavbu a hodnotenie jej kvality. Správne nadimenzovanie prvkov a vedení elektrickej inštalácie má vplyv na komfortné užívanie objektu a bezpečnosť.
Pri projektovaní elektrických inštalácií je nutná znalosť a kooperácia s dodávateľmi technológie, ktoré priamo nadväzujú na rozvody napájania. Vhodnou koordináciou projektu sa dá docieliť optimálne rozloženie prípojných bodov, rozvodných skríň a rozvádzačov v objekte tak, aby boli rozvody pripravené pre ďalšie budúce rozšírenia.

V tejto oblasti ponúkame činnosť:

  • vytvorenie projektovej dokumentácie a činnosti s tým súvisiace.
  • realizácia nových elektrických rozvodov nízkeho napätia v budovách, rodinných domoch, bytoch, halách a pod. podľa projektovej dokumentácie
  • montáž inštalačných krabičiek do jednej roviny pomocou nivelačného lasera
  • montáž dátových, telefónnych rozvodov a koaxiálnych VF rozvodov
  • elektronické zabezpečenie objektu (Jablotron)
  • opravy a rekonštrukcie pôvodných elektrických rozvodov, napr. pri rekonštrukcii bytu, domu a pod.
  • ochranu elektrických sietí a zariadení pred prepätím vzniknutým atmosférickými výbojmi
  • vyhotovenie východzej revíznej správy, poprípade zakreslenie zmien v dokumentácii