Bleskozvody

Popri svojich citnostiach, firma sa venuje aj montáži bleskozvodov a to hlavne klasických pasívnych bleskozvodov. Jedna sa o rokmi odskúšanú technológiu zvedenia blesku. Poskytujeme komplexne služby dodania materiálu a prác.

Bleskozvod delíme na vrchnú časť a zemnú časť

Vrchná časť sa skladá z:

  • Zachytávacej tyče
  • Podpier vedenia
  • Svoriek a spojok
  • Bleskozvodného drôtu alebo lana
  • Meracích svoriek

Zemná časť sa skladá z:

  • Zemniacej tyče, pásoviny alebo zemniacej platne
  • Spojky
  • Drôt 10 mm
  • Ochranný uholník
  • Hodnota zemného odporu ma byt maximálne 10 ohm.